Happy
Digital.

Stor Google-läcka ger nya insikter om hur algoritmen fungerar

Vi på Happy Digital är helt chockade över den omfattande läcka från Google som avslöjades förra veckan. Det här ger oss nya insikter i hur Google Sök verkligen fungerar, och det är minst sagt överraskande att uppgifterna tycks gå emot vad Google officiellt har kommunicerat under åren.

Den här märkliga händelsen började den 5 maj när Rand Fishkin, grundare av Sparktoro och Moz, blev kontaktad av en anonym källa som påstod sig ha tillgång till intern API-dokumentation från Googles Search-avdelning. Ja, ni hörde rätt – intern dokumentation från själva hjärtat av Google Sök!

Fishkin, som vi alla vet är mycket noggrann och pålitlig, bedömde källan som trovärdig. Dokumentationen överlämnades därefter till Mike King från byrån iPullRank för vidare analys. Både Fishkin och King har delat sina perspektiv, och jag rekommenderar verkligen alla att läsa deras analyser . De ger en djupare förståelse av vad som har avslöjats och vad det kan innebära för oss alla som arbetar med SEO.

Den anonyma källan trädde senare fram och visade sig vara Erfan Azimi. Här kommer det mest otroliga: dokumentationen hade legat publikt på Googles egen Github, under en open source-licens. Ja, ni läste rätt, Google hade haft den uppe offentligt, vilket gjort att informationen kunde spridas fritt. Hur kan något sådant ens hända?

Google har sedan dess indirekt bekräftat läckan genom att säga att mycket av innehållet är taget ur sin kontext. Detta uttalande gör mig både fundersam och lite frustrerad. Varför har Google låtit detta ske, och vad innebär det egentligen att innehållet är “taget ur sin kontext”?

Det som avslöjats går stick i stäv med mycket av det Google har förnekat i åratal. Vi har fått höra att användardata som klick inte påverkar rankingen, men nu verkar det som om det inte stämmer. Hur många gånger har vi inte blivit bemötta med skepticism eller till och med hån när vi påstått sådant här? Och nu visar det sig att vi kanske haft rätt hela tiden.

Det här är verkligen en game changer. Det finns så mycket att analysera och förstå, och jag ser fram emot att djupdyka ännu mer i detta ämne. Jag kommer självklart att hålla er uppdaterade med nya insikter och analyser.

Går informationen att lita på?

Det har spekulerats i att Google själva skulle ha läckt dokumenten för att avleda uppmärksamheten från den negativa publicitet som uppstått i samband med lanseringen av AI-overviews i USA. Denna teori verkar dock osannolik då dokumenten har legat uppe på Github långt innan AI-overviews ens lanserades. Frågan om hur dessa funktioner används och viktas i algoritmen är dock fortfarande osäker. Trots att informationen verkar vara uppdaterad så sent som 2023, är det svårt att fastställa hur aktuell och tillämpbar den är idag, 2024. Det är möjligt att vissa av funktionerna har ändrats eller justerats sedan dess. Detta skapar en osäkerhet som SEO-experter nu måste navigera.

Vad är innehållet i läckan?

Enligt Rand Fishkin och Michael King innehåller dokumentationen följande:

  • Aktualitet: Dokumentationen visar att informationen är korrekt från och med mars.
  • Rankningsfunktioner: 2,596 moduler representerade med 14,014 attribut.
  • Viktning: Dokumenten specificerar inte hur rankningsfunktionerna är viktade, bara att de existerar.
  • Twiddlers: Omvärderingsfunktioner som kan justera informationsåtervinning eller rankningen av ett dokument.
  • Nedvärderingar: Innehåll kan nedvärderas av olika skäl som länkar som inte matchar målsajten, SERP-signaler som indikerar användarmissnöje, produktrecensioner, plats, exakta matchningsdomäner och pornografiskt innehåll.
  • Ändringshistorik: Google håller en kopia av varje version av varje sida som någonsin indexerats, men använder endast de senaste 20 ändringarna av en URL när länkar analyseras.
  • Länkar: Länkdiversitet och relevans är fortfarande centrala, och PageRank är fortfarande en viktig faktor.
  • Klick: Google använder olika mätvärden som dåliga klick, bra klick, senaste längsta klick och oskvashade klick för att bedöma framgångsrika klick.
  • Längre dokument: Kan trunkeras medan kortare innehåll får poäng baserat på originalitet, och YMYL-innehåll som hälsa och nyheter får också poäng.

Förändras approachen till SEO?

Ja och nej. Det beror på vilken sajt det handlar om och hur SEO utförs idag. Med tanke på hur centrala användarsignaler verkar vara, är det uppenbart att traditionell SEO, som enbart fokuserar på tekniska aspekter och nyckelordsoptimering, inte längre räcker för att driva trafik. SEO bör ses som en helhet och inkludera aspekter som varumärkesefterfrågan, digital PR, och användarupplevelse.

Det innebär att SEO-strategier måste anpassas för att integrera flera discipliner och fokusera mer på användarnas beteenden och engagemang. Att skapa innehåll som engagerar och behåller användarna blir avgörande. Detta kräver samarbete med andra discipliner såsom marknadsföring och PR för att bygga ett starkt varumärke som attraherar och behåller besökare.

För sajter som redan har en bred strategi kan detta innebära mindre justeringar snarare än stora förändringar. För andra kan det innebära en omfattande omstrukturering av deras SEO-strategi. Oavsett är det klart att SEO inte längre kan ses isolerat utan måste vara en del av en bredare digital strategi.

Vad kan vi förvänta oss framöver?

Framöver kan vi förvänta oss att fler analyser och tester kommer att genomföras för att bättre förstå och anpassa sig till dessa nya insikter. SEO-branschen är känd för sin dynamik och förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar. Denna läcka kommer sannolikt att driva på en våg av innovation och nytänkande inom branschen.

Det är också troligt att Google kommer att behöva förtydliga och kommunicera mer öppet om hur deras algoritmer fungerar för att återuppbygga förtroendet. Transparens och tydlighet från deras sida kommer att vara avgörande för att minska osäkerheten och hjälpa branschen att navigera genom dessa förändringar.

Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen noggrant och dela med oss av våra insikter och analyser. Håll er uppdaterade genom att följa våra kommande blogginlägg och podcast-avsnitt där vi djupdyker i dessa frågor och diskuterar deras implikationer för framtidens SEO.

Google Rating
5.0
js_loader