Happy
Digital.

Hur kan du använda AI för att spara tid och effektivisera ditt arbete?

Idag har de flesta människor hört talas om AI och bolaget OpenAI, samt deras AI-modell som släpptes i november 2022 och blev en världsensation. Trots detta är det många som inte använder sig av teknologin. Många jag pratar med, särskilt de som inte är så tekniskt insatta, har hört talas om AI men har aldrig […]

Så här kan småföretag dra nytta av ChatGPT

I dagens snabbt föränderliga affärslandskap kan småföretag dra stor nytta av avancerad teknik för att förbättra sin verksamhet och konkurrenskraft. En sådan teknik är ChatGPT, en AI-driven språkmodell utvecklad av OpenAI. Här är några praktiska tips för hur småföretag kan använda ChatGPT för att förbättra sina verksamheter, med fokus på marknadsföring, kundservice och intern kommunikation. […]

Google Rating
5.0
js_loader